Onze Hoofdsponsoren

Natuurlijk kan de Nachuule niet zonder haar trouwe sponsoren!

Het onstaan van de nachuule

De Nachuule zijn officieel opgericht in 1962.

Echter de naam ”Nachuule” bestaat al veel langer. Door diverse schoonheidsfoutjes is de vereniging met deze naam in 1958 leeggebloed.

Om die reden was er tussen 1958 en 1962 geen carnavalsvereniging in Nuth.

In 1962 kwamen Zef Kusters en Thei IJzermans bij Toon Zautsen en Ben Meessen om hen te polsen voor het oprichten van een nieuwe carnavalsvereniging. Beiden zeiden volmondig “ja” tegen de initiatiefnemers, die hen als ”dank” de leiding van de Nuther carnavalsvereniging opdroegen.

In augustus 1962 zijn deze personen in het toenmalige café Vroemen (later de Hoek) samen gekomen en hebben deze de basis gelegd voor de huidige Nachuule.

De eerste prins werd in 1963 uitgeroepen en Jan Langen zwaaide de scepter over het Nachuule-riek als prins Jan I.

In 1970 had Nuth een van de huidige Raad van Elf leden als prins. Arthur Rossen ging in de carnavalsperiode als prins Arthur I door het leven.

Begin ‘70 jaren werd een van onze toenmalige Tanzmariechen (Nelly Meessen) twee keer Europees kampioen.

In 1973 vierde de vereniging haar 1 x 11-jarig jubileum. Met als Jubileumprins prins Jacq I (Wehrens).

In de ‘70 jaren werden er bejaardenzittingen georganiseerd, in het begin bij Café Wouters en laten in het bejaardencentrum.

In de sporthal werden kindermiddagen en galazittingen georganiseerd.

Verder waren er optredens tijdens de jaarlijkse Sporthalfeesten.

In 1976 werd het eerste prinsenpaar van de Nachuule geproclameerd. Prins Math I en prinses Carla I (Linssen).

Een dieptepunt was het overlijden van mede-oprichter Ben Meessen. Een man, die 15 jaar lang de grote animator van de Nachuule was geweest.

In 1978 werd de eerste jeugdprins van de Nachuule uitgeroepen. Jeugdprins Leon I (Zautsen).

In het jubileumjaar 1984 (2 x 11) zwaaide Bert Zautsen als Prins Bert I de scepter over het Nachuule-riek. Trotse vader Toon was toen Opperuul van de Nachuule. Jubileum jeugdprins was dat jaar jeugdprins Pascal I (Marrel)

Vanwege de herbouw van de sporthal, die door brand totaal verwoest was, moesten de Nachuule op zoek naar een vervangende locatie voor haar festiviteiten. Twee jaar lang werden deze gehouden op kleinere locaties onder andere in het trefcentrum.

In 1988 nam Math Suppers de voorzittershamer en Lambert Weusten het Opperuulschap over van Toon Zautsen. De dochter van Math, Stephanie, werd dit jaar als eerste jeugdprinses van de vereniging uitgeroepen.

In de jaren 90 liep de belangstelling voor de Sporthalfeesten terug. Mede hierdoor heeft de vereniging het besluit moeten nemen om de Sporthalfeesten van de evenementenkalender te schrappen.

Een ander negatief punt was de Golfoorlog in 1991. Hierdoor werd in veel plaatsen in Limburg waaronder ook in Nuth de optocht afgelast.

Door de problematiek van de Golfoorlog en het niet doorgaan van de optocht bleven prins Giel I (Tillmans) en jeugdprinses Patricia I (Swinkels) twee jaar lang de heersers over het Nachuule-riek.

In 1992 trad Math Suppers af als voorzitter en werd Ton Willems gekozen als opvolger.

In 1994 riepen de Nachuule zelfs twee jeugdprinsen uit. De tweeling Ruben en Gideon Snijders.

In 1994 werd het voorzitterschap overgenomen door Lambert Weusten waarmee hij zowel voorzitter als ook Opperuul werd.

In 1995 beleefden de Nachuule weer een jubileumjaar. Het gehele 3 x 11 jubileumfeest inclusief receptie werd gehouden in de toch wel kleine zaal van Café Driessen.

Vader en dochter Roverts hadden de eer om als prins Theo II (Roverts) en jeugdprinses Laura I (Roverts) dat carnavalsjaar tot een welgeslaagd feest te maken.

In 1999 werd het eerste jeugdprinsenpaar uitgeroepen. Tweeling Rob en Marina Vonken zwaaide met de scepter als jeugdprins Rob I en jeugdprinses Marina I.

In 2002 nam Richard Luijten de taak als Opperuul over van Lambert Weusten.

Tijdens de algemene ledenvergadering in 2004 werd John Pelsers tot nieuwe voorzitter van de Nachuule benoemd. Waardoor hij het voorzitterschap van Lambert Weusten overnam.

In 2005 overlijd, tot groot leed van de Nachuule, enkele maanden voor ons jubileumfeest onze Ere-Opperuul Toon Zautsen. Zijn wens was ongetwijfeld geweest dat het feest zou doorgaan. Toon zullen wij blijven herinneren als een van de grootste kar-trekkers uit de historie van de vereniging.

In dit jubileumjaar 2006 (4×11) zwaaiden prins Patrick I en prinses Joyce I (Schoonbrood) samen met jeugdprins Jort I (Slangen) de scepter over het Nachuule-riek.

Tijdens de carnavals mis van 2010 trouwde ons prinsenpaar prins Manfred I en prinses Alexa I (Linssen).

In 2011 mocht de jeugdafdeling van onze vereniging het 2e BCL Jeugdprinsentreffen organiseren. Het werd een geweldig feest voor de jeugdprinsen uit Nederlands, Belgisch en Duits Limburg

Tijdens de ledenvergadering van 2011 werd Jos Knollmuller gekozen tot voorzitter als opvolger van John Pelsers.

Ook in dit jaar (2011) overlijdt dames lid Gerty Steens-Stijns. Vrouw van toenmalig penningmeester John Steens.

De traditionele afsluiting op dinsdag vond in het jaar 2013 voor het eerst plaats bij Gitek Sport. Voorheen was altijd Café Grijzegrubben de vaste plek waar de carnaval werd afgesloten.

In 2015 werd voor het eerst (op initiatief van Arthur Rossen) op carnavalsmaandag een kinderoptocht georganiseerd. Dit is inmiddels een jaarlijks terugkerende optocht die nog elk jaar groter word.

In het jubileumjaar 2017 (5 x 11) werden prins Rob I en prinses Janneke I (Engelen) uitgeroepen. Samen met jeugdprins Stef I (Dieteren) en jeugdprinses Jente I (Bosch) regeerden zij over het Nachuule Riek.

In 2018 nam Jos Knollmuller afscheid als voorzitter en werd Rob Engelen gekozen als nieuwe voorzitter.

De optocht van 2020 moest in verband met de weersomstandigheden worden verplaatst. Er was sprake van een heuse storm waardoor op carnavalszondag de optocht niet door de straten van Nuth kon trekken. Gelukkig kon de optocht verplaatst worden naar carnavalsdinsdag en hadden we toch nog een optocht in 2020. Iets wat sommige omringende dorpen en verenigingen helaas niet gegund is geweest.

Carnaval 2021 ging helaas niet door. De Coronapandemie zorgde ervoor dat de gehele carnaval in Nederland werd geannuleerd.

In november 2021 werden de Nachuule opgeschrikt door het plotseling overlijden van Valery Haagmans. Valery was in 2008 prins van de Nachuule en daarna jarenlang lid van de raad van elf en van 2011 t/m 2018 secretaris van de Nachuule.

Het zag er eind 2021 naar uit dat de carnaval van 2022 in de oude en vertrouwde vorm zou kunnen plaatsvinden. Alle voorbereidingen liepen maar uiteindelijk heeft de Coronapandemie er wederom voor gezorgd dat we toch geen normaal carnavalsseizoen konden organiseren.

Eind februari 2022, circa 2 weken voor carnaval, werden de coronamaatregelen toch versoepeld en kon er toch carnaval gevierd worden. Helaas zonder nieuwe prinsenparen maar toch met een aantal geslaagde activiteiten.

In april 2022 overleed oud lid John Steens. John was 25 jaar lid van de raad van elf en is jarenlang (2e)penningmeester en bestuurslid geweest. Sinds 2019 was John erelid van de Nachuule.

Carnaval 2023 was weer als vanouds. Na 3 jaar konden prins Lars I ( Habets) en prinses Judith I (Moonen) aftreden. Prins Raphael I ( Moonen) en prinses Nathalie I (Lubbers) konden genieten van een “normale” carnaval vol met activiteiten.

De voorbereidingen voor carnaval 2024 zijn nu in volle gang.