Onze Hoofdsponsoren

Natuurlijk kan de Nachuule niet zonder haar trouwe sponsoren!

Het onstaan van de nachuule

De naam ”de Nachuule” bestaat al veel langer dan 44 jaar, echter door diverse schoonheidsfoutjes is de vereniging met deze naam in 1958 leeggebloed.

Om die reden was er tussen 1958 en 1962 geen karnavalsvereniging in Nuth.

In 1962 kwamen Zef Kusters (†) en Thei IJzermans bij Toon Zautsen (†) en Ben Meessen (†) om hen te polsen voor het oprichten van een nieuwe karnavals-vereniging. Beiden zeiden volmondig “ja” tegen de initiatiefnemers, die hen als ”dank” de leiding van de Nuther karnavalsvereniging opdroegen.

In augustus 1962 zijn deze personen in het toenmalige café Vroemen (later de Hoek) bijeen gekomen en hebben deze de basis gelegd voor de nieuwe Nachuule.

Deze vereniging heeft na ruim 50 jaar haar bestaansrecht meer dan eens bewezen.

Het moge duidelijk zijn dat het de vereniging niet altijd voor de wind is gegaan en zoals in elk mensen- en verenigingsleven hebben de Nachuule ook goede en slechte tijden gekend.

Vooral de eerste jaren bleken bijzonder moeilijk. De Nachuule werden nauwelijks serieus genomen, ondanks het vele werk dat in het belang van de gemeenschap verricht werd.

De begin jaren ………..

De eerste prins werd in 1963 uitgeroepen en Jan Langen (†) zwaaide de scepter over het Nachuule-riek als Prins Jan I.

In 1966 hadden de Nachuule de prins met de beste stem. Ger Driessen heerste als Prins Ger I.

In 1970 had Nuth een van de huidige Raad van Elf leden als prins. Arthur Rossen ging in de karnavalsperiode als Prins Arthur I door het leven.

Begin ‘70 jaren ontstonden er goede kontakten met de K.G. Solingen uit Duitsland en werd een van onze toenmalige Tanzmariechen (Nelly Meessen) twee keer Europees kampioen.

De grote doorbraak kwam in 1973 toen de vereniging haar 1 x 11 jarig jubileum vierde met als Jubileum-prins Prins Jacq I (Jacq Wehrens). Vanaf die tijd is er steeds meer steun en zeker waardering uit de burgerij gekomen.

Nuth zonder DE NACHUULE is geen Nuth is een spreuk die in de loop van de jaren in de volksmond veel gehoord werd.

De jaren ’70 en ’80 !!!

In de ‘70 jaren was er sprake van een reeks hoogte en dieptepunten.

Hoogtepunten, bijvoorbeeld de bejaardenzittingen, in het begin bij Café Wouters en laten in het Bejaardencentrum.

De kindermiddagen in de sporthal, met medewerking van o.a. Pipo de Clown en Pommetje Horlepiep. Galazittingen waaraan werd medegewerkt door Pierre Cnoops en Beppie Kraft.

Verder waren er optredens tijdens de jaarlijkse Sporthalfeesten van o.a. de George Baker Selection, The Cats, De Orginal Statenberger en Slavko Avsenik und sein orginal Oberkrainer.

Een letterlijk en figuurlijk dieptepunt was toen Toon Zautsen (toenmalig Opper-Uule) tijdens de Sporthalfeesten een grote verrassing had aangekondigd en de hele bühne in elkaar stortte.

Een ander dieptepunt was het overlijden van Ben Meessen. Een man, die 15 jaar lang de grote animator van de Nachuule is geweest. Wij mogen dan ook stellen dat zijn naam als een legende voortleeft binnen maar ook buiten de huidige groep Nachuule.

De jaren ’80 staan te boek als jaren die in het teken stonden van de economische recessie die Nederland teisterde, dus ook de Nachuule !

Zo beleefden de Nachuule in ’84 haar 2 x 11 jarig jubileum.

In dat jubileumjaar zwaaide Bert Zautsen als Prins Bert I de scepter over het Nachuule-riek. Trotse vader Toon was toen Opper-Uule van de Nachuule.

Ook de Nachuule kregen te maken met de emancipatie van de vrouw binnen de vereniging. In 1988 regeerde Prinses Stephanie I (Suppers) als eerste jonge dame over het kleine Nachuule-riek. Vader Math was in die tijd voorzitter van de vereniging.

Vanwege de herbouw van de Sporthal, die door brand totaal verwoest was, moesten de Nachuule op zoek naar een vervangende locatie voor haar festiviteiten. Twee jaar lang werden deze gehouden op kleinere locaties.

In ’89 hield de karnavalsvereniging wederom haar befaamde Sporthalfeesten.

Tijdens de receptie van Prins Richard I (Timmermans) en Jeugdprins Enrico I (Pelsers) werden wij verrast door het bezoek van een enorme delegatie van K.G. Die Blaue Funken uit Alsdorf (Duitsland).

De jaren ’90 !!!

In deze periode kreeg de jeugd binnen de vereniging opnieuw gestalte.

De Jeugdafdeling werd weer opgestart, zodat ook 2 groepen Tanzmariechen en de Jeugdraad weer deel uit maakten van de Nachuule-familie.Onder de bezielende leiding van John en Antoinette (Pelsers) groeide de afdeling weer uit tot een representatief geheel. Immers: Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst !

De jaren ’90 leverde mooi momenten op maar ook de andere kant van de medaille hebben de Nachuule beleefd.

De belangstelling voor de Sporthalfeesten liep, ondanks diverse ultieme pogingen om de mensen naar de hal te bewegen, drastisch terug. Mede hierdoor heeft de vereniging het pijnlijke besluit moeten nemen om de Sporthalfeesten van de evenementenkalender te schrappen.

Een ander negatief punt was de Golfoorlog in 1991, hierdoor vond het hoogtepunt van de karnaval, de optocht, in veel plaatsen geen doorgang.

Door de problematiek van de Golfoorlog en het niet doorgaan van de optocht bleven Prins Giel I (Tillmans) en Jeugdprinses Patricia I (Swinkels) twee jaar lang de heersers over het Nachuule-riek.

In 1995 beleefden de Nachuule weer een Jubileumjaar. Het gehele 3 x 11 feest

inclusief receptie werd gehouden in de toch wel kleine zaal van café Driessen.

Vader en dochter Roverts hebben de eer gehad om als Prins Theo II en Jeugdprinses Laura I dat karnavalsjaar tot een welgeslaagd feest te maken.

De jaren  2000 tot 2010

De ‘90 jaren en begin 2000 stond Lambert Weusten aan het hoofd van de vereniging. Zowel als Voorzitter maar ook als Opper-Uule (spreekstalmeester) Onder zijn leiding groeide de vereniging en dan zeker wat uitstraling aan betreft. Diverse zaken werden onder zijn leiding opgestart.

Om medische redenen moest Lambert Weusten stoppen met om te beginnen het Opper-Uul-schap. Richard Luijten nam deze taak van hem over maar ook de organisatie van de Galazitting en NVP.

Helaas gaf Lambert Weusten daarna ook nog aan dat het medisch niet langer verantwoord was om de zware taak van voorzitter uit te voeren.

Tijdens de algemene ledenvergadering in 2004 werd John Pelsers tot nieuwe voorzitter van de Nachuule benoemd. Als dank voor zijn jarenlange inzet werd Lambert Weusten benoemd tot Ere-voorzitter van de Nachuule.

Tot groot leed van de Nachuule overlijd enkele maanden voor ons jubileumfeest onze Ere-Opper-Uul Toon Zautsen. Zijn wens was ongetwijfeld geweest dat het feest zou doorgaan. Toon zullen wij blijven herinneren als een van de grootste kar-trekkers uit de historie van de vereniging.

In dit jubileumjaar zwaaiden Patrick en Joyce Schoonbrood samen met Jort Slangen de scepter over het Nachuule-riek.

Tijdens de Jubileumreceptie werd aan Leontien (echtgenote Toon) en haar zoon Bert postuum de BCL-medaille 4×11 die voor Toon was aangevraagd, uitgereikt.

Hub Hillen werd als jubilaris ook met een BCL-medaille geëerd met zijn 44-jarig lidmaatschap van de Nachuule.

De structuur van de vereniging is inmiddels veranderd.

Buiten het Bestuur (algehele leiding !) zijn nu diverse commissies in het leven geroepen die ieder hun eigen taken hebben. We denken dan aan een Sponsorcommissie, PR-commissie, Damescomité, Optochtcomité & Jury, Barcommissie en natuurlijk niet te vergeten de Raad van Elf.

In zijn wij in 2006 met de Nachuule “On-Line” gegaan. Onze WebSite wordt zeer en zeer regelmatig bezocht. Het hele reilen en zeilen van de vereniging “in de breedste zin van het woord” is nu voor de hele Nuther bevolking beschikbaar.

Op de ALV van 2008 werd ook goedkeuring gegeven aan het derde concept “Verenigings-structuur CV de Nachuule”.

Tijdens de Prinsenreceptie 2009 werd onze Ere-voorzitter Lambert Weusten door de B.C.L. (Bond van Carnavalsverenigingen Limburg) onderscheiden met een medaille voor zijn 33 jaar lidmaatschap van CV de Nachuule. Ook werd hij door voorzitter John Pelsers namens de vereniging toegesproken.

Jaren 2010 tot heden

Tijdens de prinsenreceptie  2010 werd onze voorzitter John Pelsers  door de B.C.L. (Bond van Carnavalsverenigingen Limburg) onderscheiden met een medaille voor zijn 22 jarig lidmaatschap van CV de Nachuule.

In hetzelfde seizoen mocht de jeugdafdeling van onze vereniging het 2e Jeugdprinsentreffen BCL organiseren. Het werd een geweldig feest voor de jeugdprinsen uit Nederlands, Belgisch en Duits Limburg. Als vereniging waren wij trots dat wij dit treffen hebben mogen organiseren.

Ook waren wij sinds lange tijd weer aanwezig op de Carnavalsavond bij Zorgcentrum Op de Toren, wat ons zeer goed bevallen is.

In het seizoen 2010-2011 heeft de vereniging weer een aantal nieuwe activiteiten aan het programma kunnen toevoegen. Zo waren wij voor het eerst aanwezig op het Brand Beersjtaeke in Wylre, een gezellige happening, en mocht onze jeugdafdeling het 1e Limburgs Kampioenschap Klumpkes Werpe in Simpelveld bezoeken.

Tot groot leed van de hele nachuule familie overlijdt Gerty Steens-Stijns op 28 september 2011. Zij is 66 jaar geworden en was de steun en toeverlaat van onze Penningmeester John Steens.

In het  jaar 2012 zijn wij als carnavalsvereniging naar de finale van het PLK ( Parkstad Leedjes Konkoer) mee geweest. Dit ter ondersteuning van de Twieë Gewaejde welke beter bekend staan als Patrick en Pascal Schoonbrood en lid zijn van de Raad van Elf.

Dit jaar was er ook weer een sponsoravond. Deze werd gehouden op schietbaan van Handboogschutterij Sint Hubertus. De avond werd opgeluisterd door John Schoenmakers and Friends, en een zeer ludieke buut door Jo Clahsen. Onze sponsoren konden deze avond zeer waarderen.

In het jaar 2013 deed sinds lange tijd  de Blauwe Sjuut weer Nuth aan. Dit was namelijk op woensdag 6 februari. De gebeurtenis vond plaats op het activiteitencentrum SGL te Nuth. Uiteraard hebben wij als carnavalsvereniging acte de préséance gegeven. Dit werd zeer gewaardeerd door zowel de cliënten van de SGL als door het gilde van de Blauwe Sjuut.

De Jeugdafdeling was voor het eerst aanwezig op de jeugddisco van CV de Beumerwalders. Een leuke en gezellige avond waarop de kinderen zich goed hebben vermaakt, en de banden met deze zustervereniging zijn versterkt.

Op carnavalszondag trok de optocht volgens een gewijzigde route door de straten van Nuth.

De traditionele afsluiting op dinsdag vond dit jaar voor het eerst plaats bij Gitek , waar wij samen met de Nuther bevolking een gezellige en emotionele afsluiting hebben beleefd.

In juni 2013, werd tijdens de algemene ledenvergadering door het bestuur John Gerards en Patrick Erven voorgedragen als lid van de RV11. Door stemming werden zij gekozen om onze vereniging te komen versterken. Wij heten hen dan ook welkom in onze vereniging.

In het jaar 2014 werden Lennart I en Deborah I uitgeroepen. Zij werden bijgestaan door Bram I en Alieka I.

In augustus 2014 , werd tijdens de algemene ledenvergadering door het bestuur Paul Debets  voorgedragen als lid van de RV11. Door stemming werd hij gekozen om onze vereniging te komen versterken. Wij heten hem dan ook welkom in onze vereniging.

In november 2014 heeft zich spontaan Raphael Moonen ( vader van Jeugdprinses Alieka I) aangemeld voor de Raad van Elf 11. Hij loopt zoals gebruikelijk mee als stagiair.

Ook werd er in 2014 gestart met de organisatie van ons jubileumfeest 5 x 11 jaar.

Dit hele gebeuren gaat  plaatsvinden in het Cultureel Trefcentrum in Nuth (onze thuishaven ).

In het jaar 2015 werden Hen I en Fabiënne I uitgeroepen. Samen met Quinn I en Lieke I regeren zij over het Nachuule Riek.

In het dit jaar was er voor het eerst op carnavalsmaandag een kinderoptocht mede dankzij het goede weer was dit een succes en zal dit komend jaar een passend vervolg krijgen. Dit was voor onze Prinsenparen natuurlijk wel wennen niet een maar twee optochten.

Uiteraard werden dit jaar ook aantal recepties bezocht. Voor het eerst zijn wij in het Eikenderveld geweest bij de Eekheuëre. De prins heeft zijn roots in Nuth liggen en was dan ook blij verrast met ons bezoek. Een van onze doelstellingen is ook dat als in een andere plaats een Nuther Jong wordt uitgeroepen dat wij als vereniging hier dan ook proberen acte de preseance op zijn receptie.

Het jeugd prinsenpaar heeft onze vereniging dit jaar ook in het buitenland vertegenwoordigd.

Zij zijn namelijk naar het jeugdprinsen treffen in Monschau geweest en hier hebben een mooie medaille aan overgehouden.

Voor ons jubileum feest is er inmiddels een comité gevormd en er zijn ook al ideeën binnen

het comité bepaaldhoe het weekend ingevuld zou moeten worden. We gaan natuurlijk niet verklappen hoe dit weekend er uit zal zien.

 

Onze vereniging zal er hard aan blijven werken om de carnaval voor alle Nachuule en Nachuulinnekes te continueren. Wij hopen dat de Nuther bevolking onze activiteiten trouw blijven bezoeken.