Onze Hoofdsponsoren

Natuurlijk kan de Nachuule niet zonder haar trouwe sponsoren!

Kinderoptocht

Inschrijven voor de kinderoptocht kan via dit formulier.

Voor vragen over de optocht of inschrijfformulier kunt e mailen naar optocht@nachuule.nl

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Indien u op de vorige vraag 'Nee' heeft geantwoordt, mag u deze vraag overslaan
Indien u voor de categorie Wagens (8) heeft gekozen, stuur een mailtje naar optocht@nachuule.nl met een schets van de wagen waarbij de lengte, hoogte en breedte maten zijn aangegeven.
Zie optocht regelement
Voorwaarden
Wij vragen uw bijzondere aandacht voor de volgende punten:

- Een voertuig, waarmee aan de optocht wordt deelgenomen, dient aan alle wettelijke eisen te voldoen betreffendede verkeersveiligheid, WA-verzekering en de bestuurder dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs.
- Een aanhanger dient met een breekkabel bevestigd te zijn met het trekkende voertuig. Dit geldt ook voor een tractor of vrachtwagen met een plateauwagen.
- De regels van de algemene verkeerswet zijn ook van toepassing tijdens de optocht. Er mag géén alcoholische drank genuttigd worden door de chauffeurs van de voertuigen!
- Indien wordt afgeweken van het opgegeven idee, de afwerking van de wagen of het gedrag in de optocht daar aanleiding toe geeft, wordt u van deelname aan de optocht uitgesloten, respectievelijk uit de optocht verwijderd.
- De deelnemers zijn verplicht om de route volledig af te rijden c.q. te lopen met de volledige groep.
- Er mag geen papiersnippers of gelijksoortig materiaal, stro en mest uitgestrooid worden. Ook ander afval dient direct opgeruimd te worden.
- Het is toegestaan om per deelnemersnummer één reclamebord van een eventuele sponsor mee te voeren van maximaal 100 cm bij 60 cm. U dient hiervan melding te maken op dit inschrijfformulier.
- Uitdelen of uitgooien van reclamemateriaal is toegestaan, indien dit op het inschrijfformulier wordt aangegeven en in welke vorm (bijvoorbeeld: bedrukte pennen, aanstekers etc.)
- De mogelijkheid bestaat om mee te rijden in de reclamestoet vóór de optocht. Informatie bij het secretariaat van C.V. De Nachuule.
- Verdere reclameactiviteiten in welke vorm dan ook, zijn niet toegestaan.
- Het is niet toegestaan, Warmtebronnen in elke hoedanigheid t.b.v. het verwarmen, direct of indirect verhitten van levensmiddelen. (BBQ,Frituur pannen etc.)
- Geluidsoverlast, met name overlast door geluidsinstallaties, is niet toegestaan. Hierop zal streng worden toegezien. Herhaaldelijke overtreding van deze bepaling leidt tot uitsluiting c.q. verwijdering van de optocht. Het is ter beoordeling van het optochtcomité wanneer er sprake is van geluidsoverlast.
- Het optochtnummer wordt u persoonlijk uitgereikt bij het opstellen aan de sporthal.
- Ter info: de wettelijke leeftijd voor het nuttigen van alcoholische drank is verhoogd van 16 jaar naar 18 jaar.
Ondertekening

Ondergetekende verklaart mede namens de deelnemende groepering dat hij/zij akkoord gaat met het geldende optochtregelement en de voorschriften verbonden aan de verleende evenementvergunning door Gemeente Beekdaelen.