Onze Hoofdsponsoren

Natuurlijk kan de Nachuule niet zonder haar trouwe sponsoren!

Dagboek Prins Marcel I en Prinses Esther I

Ut verhoal begint op vriedig 23 juni rond 07:00. De aovend d’r veur is Esther noa unne verjoardaag geweas en Marcel optied d’r puus ingedoake. De wikker is sjus aafgegange en Marcel geit zich langzaam kloarmaken veur ziene wirkdaag es er op ziene telefoon kiek… unne gemiste oproep van gisteraovend (de 22ste) um 22:22 van un nummer wat ich al uns hou opgesjlage: De “Opperuul”. Het is mich natuurlijk geliek duudelijk woveur dea heat gebeld en licht dorom auch meteen Esther in. Doa op volgde unne luide: “Neaaa…. dat MEIN se neet?!..” gevolgd door unne grote grijns. Aangezien de kinger auch nog rondrennen, besjloete ver om het er sjtraks mer eave euver te hubben. Ich sjtuur eave un teken van leven noa Richard en beloaf hum truuk te bellen.

Dea daag doerde dan auch een eeuwigheid en dan geis se euveral al euver noadinke en dich proberen veursjtille wie ut dan allemoal geit.. heel sjiek! De volgende daag hubbe ver het er dan auch eindelijk samen eave euver kinne hubbe en besjlote om Richard mer eave truuk te bellen um 22:22. Dea bevestigde os vermoeden dat hea neet ‘zomer’ belde en hea sjtilde dan auch de vroag of veer d’r interesse in houwe om prinsenpaar van de Nachuule te weren.. Natuurlijk hubbe veer dat! En veer sjpreake vervolgens aaf om op een later moment op een geheime locatie het er eens oetgebreid euver te hubben.

Dat ‘later moment’ is oeteindelijk op 4 juli. Vanaaf dit moment begint ut verzjwiege en het sjmoesjes verzinnen al want ver motten de ouwesj optrommelen om op te passen. Eenmoal aangekomme op de geheime locatie ervaren ver auch veur het eerst wie ut is om um dich heen te motte kieke. De locatie is zó aafgeleage dat de kans om unne bekinde teage te komme 0,000011% is, mer toch.. De wits mer nooit!

Richard hou zien hoeswerk good gedoan want hea hou un gans bookwerk bie zich mit allerlei informatie euver wat het precies allemoal inheel, wat weurt verwacht en zelfs al unne veurluipige planning. Op dea aovend zigge ver auch definitief toe dat ver dit avontuur aan wille goan! Ver proosten mit un tas koffie en un tas thee en beginnen alvast aan de veurpret. Auch weurt unne datum geprikt veur het onderteikenen van het contract.

Op 17 juli is dea volgende aafsjpraak op unne angere geheime locatie en hie is ‘Ingele’ auch bie aanwezig. De litste punten were doorgenomme en auch delen de heren ervaringen van wie ze zelf prinsenpaar woare. Noa het officiële moment (het teikenen van het contract) wurt nogmaals geproost, mer dit keer mit un pilske.

 

 

Noe is het dan écht officieel: Veer weren het nuuje prinsenpaar van de Nachuule!

De vakantieperiode zit er aan te komme en veer goan aan de sjlaag mit de veurbereidingen. Esther nump ein vriendin in vertroewen en geit shoppen veur unne jurk (die koos natuurlijk weer neet wachten..) Normaal doert het shoppen ummer unne ganse daag, mer wonder boave wonder woar dit noe binnen 11 minuten gepiept. In de 2e winkel leep Esther al teage dizze jurk aan en het woar liefde op ut eerste gezicht.

Hauf augustus goan ver mit de kinger un weakske noa un vakantiepark en veer maken van de gelegenheid gebroek om in de aovendoeren wanneer de kinger in bed liggen boete op het terras te beginnen mit os persoonlijke verhoal op papier te zitten, al lieskes te maken en get schetsjes te maken veur een medaille. Nog veur ver het in de gaten hubbe is alles aaf en is het ontwerp kloar.

Bie thoeskomst loate ver het ontwerp oetwerken door inne dea dat beter kint wie os en zodra dit kloar is weren de medailles alvast besteld. Vanaaf noe weurt er auch moandelijks unne geheime ontmoeting mit Richard gepland, wobie ver sjteeds get ‘hoeswerk’ kriege en zo bietje bie bietje in de buurt komme van dea 6de januari.

 

Op 28 oktober goan ver samen mit Richard noa Maaseik veur de sjteek, de veare en un kreuntje oet te zeuken. Ver zeen get aan de vreuge kant dus motte ver eave boete wachten. Ondanks dat auch hie de kans dat se unne bekinde teage kums 0.000011 % is blief se toch continu om dich heen kieke, want de wits mer nooit.. Eindelijk moage ver noa binnen en sjtoan ver get ‘beschut’. Van wat se doa binnen zuus, vilt dich werkelijk nieks meer in. De keuze die ze doa aan sjteken hubbe is zo groot, de wits gewoon neet wo se op mos litte. Noa waal 111 sjteken te hubben gezeen vilt oeteindelijk de keuze op ein van de eerste, dea al meteen in het oog sjprong. ‘Op geveul’ en mit het hart gekozen en wat zeen ver blie mit het eindresultaat! Noadat de keuze veur de sjteek woar gemaakt en de sjoanste veare woare oetgezocht, keem toch het onvermijdelijke moment wobie de moat van miene bulles moos weare opgemeate. Ondanks dat die mevrouw zeer veul ervaring hou, heat ze toch eave 2x motte meaten. Neet zo zeer omdat ze het neet kos zeen, mer omdat ze het neet kos geluiven. “Die maot ziede ge nie zo vaak” zei ze nog, mer troostte mich nog mit de woorden “maar daar kan wel veel in”. Vervolgens wist Esther nog een heel sjoan kroontje te vingen en woar de missie geslaagd! Ver sjleten de daag aaf mit un tas koffie en kallen nog get noa mit Richard terwijl ich tusjedoor auch nog een appje krieg van Raphael.. alsof er ut wis!

 

Wie ver nog gein 11 minuten thoes woare ging de bel.. Buurman Ben sjting veur de deur mit un heel zwoar pakket wat bie heum woar aafgeleverd mit (gelukkig) enkel de tekst ‘Merchandise’ d’r op: De Medailles! Oops.. “Oh dat is dat veur de Minor” zik ich nog in de hoop dat er nieks door heat.. Wie er weg woar meteen de doos oape maken en kieken noa het eindresultaat.. wat zeen ze sjiek gewore!

 

Un weak later op unne dinsdigochtend noa Hendriks om doa un kostuum aan te meate, wo bie se auch hie weer constant um dich hear aan het kieke bis of se ginne bekinde zuus, want de wits mer nooit! Oeteindelijk nog vrie sjnel gesjlaag en weer een vinkje op de ‘To do list’ d’r bie!

 

Noa nog een paar weake van zjwiege, leegen én os verbazen wievaak se exact om 11:11 op de klok kieks, woar er op 18 december weer een hiel biezonder moment, namelijk het maken van de foto’s. Veur het eerst de capes um, veur het eerst de prinsenmedailles um en veur het eerst de scepter in de heng. Al is het mer veur 11 minuten, het is toch heel speciaal! Ver hubbe besjlote om het ozze ouwesj in de weak veur keersjmis te vertellen en zouwe dat natuurlijk gear mit die foto doon. Binnen 11 oer houwe ver de onbewerkte versie al in de mailbox en de volgende daag keeme de ouwesj van Esther al langs. Beiden reageerde erg enthousiast op het nuujts en woare al geliek euveral euver aan het mitdinke. De daag d’r noa keeme de ouwesj van Marcel langs en auch die woare heel enthousiast. Erg verrast woare ze neet want pap hou al un breefke in de tesj geduujd mit ‘prins carnaval’ d’r op. Dea voolt de buuj al hange wie veer vroge of ze eave langs koste komme.. Euverigens hou Esther nog un sjoan gedicht gesjreve veur beide ouwesj:

 

 

Alle ouwesj woare meteen paraat om nog mit te helpen en mit te dinken en oeteindelijk woar binnen (un oer en) 11 minuten het oppasschema gemaakt.. Beide vaders woare auch bereid mit te goan noa Duutsjland om doa alvast get vaten beer en angere dranken in te goan sjloan. Op ‘3e keersjdaag’ zitte ver dan auch mit z’n drieën in de auto mit aanhenger richting Selfkant. Het plan is um allereerst alvast get frisjdrank en wien in te sjloan en dan door te rieje veur ut beer. Mit 2 volle karren komme ver dan auch weer op de parkeerplaats alwo de auto + aanhenger pontificaal in het midden geparkeerd stoan. Terwijl ver alles in de kofferbak zeen aan het laajen, blief ich toch weer om mich hear kieken of ich geine bekinde zeen.. Auch hie weer 0000.11% kans, mer toch.. de wits mer nooit! Mer jawel hoor: Doa kump Ed Slangen de parkeerplaats opgereeje.. Terwijl ich het zik meine de vaders eerst nog dat ich aan het ‘ouwehore’ bin mer het is echt zo.. Gelukkig blief hea nog heel eave in de auto zitten wat mich (Marcel) de kans geuf om gauw de Edeka in te vluchten. Terwijl Ed zien kar geit hoale is de eine vader mit de kop in de kofferbak versjtopt en de angere vader deit alsof er get oet de auto mot pakken. 1 minuut 11 later krieg ich een telefoontje van pap dat Ed noe richting Edeka kump. Ich spooj mich richting oetgang, wo ich eerst veur de kassa’s mot wachten totdat Ed langs is. Zodra hea langs kump mit zien kerke piep ich mich d’r tusjenoet en maak dat ich zo sjnel meugelijk in de auto kom. Sjnel maken ver dat ver weg koame en besjloete toch mer door te goan veur het beer te hoale. Oeteindelijk via een zeer toeristische route (om te veurkomme dat ver Ed ongerweeg weer tegen keme) aangekomme in Aolbeak wo ver alles zolang nog stallen. Eind goed, al goed. (haupe ver)

 

Noa oud op nuuj is ut dan éch bienoa zo wiet. Ver sjpreake nog eine kier aaf op un geheime locatie samen mit Richard en Leon, wo ver de litste dinger doorsjpreake en ver ut ‘plan de campagne’ van de proclamatie doornumme. Ver besjloete dat Ich (Marcel) in eerste instantie gewoon in de zaal goan sjtoan omdat het angesj te veul op zou valle en dat ich er dan tusjedoor tusjenoet probeer te kniepen. Esther geit al mit de kinger, de familie en get vrung achter de coulissen. Eersj wacht Marcel het oetropen van het jeugdprinsenpaar aaf. Auch dit is al hiël sjpannend want wea zouwe dat toch goan weren. Ver zeen dan auch blie verrast mit jeugdprins Milan II en jeugdprinses Zoey I.

 

Dit is waal auch metein het moment dat ich mot goan maken dat ich de zaal oet kom. Dit bliek toch un biezonder lestige opgave, veural door un aantal haviksauge dat op mich sjtoan gericht én un flinke drukte bie de oetgang veur de frietenwagen dea pal veur de deur sjteit. Noa 11 minuten observeren en un plan bedinken, besjloet ich mer noa de wc te goan en unne oetweag te goan vingen. Doa sjlip Leon mich van de pot aaf en zeat “Laup mer achter mich aan”. Via boete bliek gein optie, dus toch mer binnendoor noa achter en haupe dat dich ginne zuut. Doa kom ich dan eindelijk aan en binnen 11 minuten bin ich dan auch umgekleijd. Ich krieg ze waal nog “euver de klote“ dat ich donkerblauw zukke aan hub, mer hie kin ich Esther de sjuld van geave. Oeteindelijk mit de ganse meute de trepkes op richting bühne en veer kroepe achter het schot. Doa sjtoan ver dan.. noe hoove ver nieks mier te doon. Ver kriege nog un korte instructie wie het schot dalijk oape geit. Dit is veural om Esther gerust te sjtille, want die heat al regelmatig nachtmerries gehad dat ze op de plaat geit bie het oetropen.

 

De muziek begint: Shannon Song van Rowwen Hèze en dan kump toch waal het kippenvel. Rechts van os sjtinge de familie en vrung verstjop achter ut gordien, wo ver ozze zoon Milan nog stiekem door het gordien heen zeen sjpieken. Doaveur steijt euverigens Rob Ingele dea de groatste sjpas heat als er ozze gesjpanne kupkes zuut. Ver heure Richard de hints opnumme dea er euver os bedach heat en oeteindelijk geuf er het sein veur ‘Veer tille aaf’ van Spik en Span. Noe weite ver dat het nog 11 seconden doert. Ver pakke os vas, wunsjen elkaar succes en wachten nog eave aaf. Bie ‘0’ heure ver de magische woorden van Richard en sjpringe ver noa veuren. Noa de ontlading vilt een grote druk van dich aaf en is het super om alle reacties van ederein in de zaal te zeen. Ech fantastisch! Dan geit auch alles in unne vogelvlucht. Veur se het wits zeen ver aangekleijd, hubbe ver de proclamatie veurgeleaze en ozze eerste 11 hoesordes oetgedeild. Noa het optreaje van de dansmariekes is het tied veur de oapeningsdans samen mit het jeugdprinsenpaar. Veer hubbe gekoaze veur het leedje ‘Vrunj tot de allerletste runj’. Wat het extra speciaal mak is dat dit auch het favoriete leedje woar van Bjorn, de papa van jeugdprins Milan II. Heel biezonder!

 

 

 

Noa de oapeningsdans kump ederein noa dich toe en weur se geleaf. Ver make der nog unne TOP-aovend van mit ederein en oeteindelijk were ver noa heim gebracht. Hie wacht eerst nog unne stortvloed aan appjes op os. Euverweldigend! Toch mer neet al te laat noa bid want de volgende murge kump ederein langs om te feliciteren. Doaveur mot nog vreug alles gereigeld were, want er moos nog heel veul gebeuren. Aangezien se in de Schmeddingstroat niks sjtiekem kins doon, hubbe ver nog gein tenten op kinne zitten en zelfs e.e.a. op angere locaties motte loate leveren. Zoaterdigaovend laat nog un aantal luuj weite te porren om mit te komme helpen opboewe en die sjtoan dan auch al om 08:11 kloar de volgende murge um mit te helpen. Echt super!

 

Dankzij al die goeie hulp zeen ver precies om 12:11 aangekleijd en wel kloar om ederein te ontvangen. Geweldig om te zeen wieveul luuj eave langskomme en dit samen mit os willen vieren. Veer hubbe unne super daag gehad! Op noa de volgende weak!

 

Aangezien ver moandig veur de zekerheid mer unne daag vriej houwe gepak, woar ut dinsdig veur os allebei de iersjte daag wirke als prins en prinses. Beide werden ver verrast door ozze collega’s, wobie ze bie Marcel ut ganse bureau houwe verseerd en auch ozze foto euver de ganse aafdeiling ophingk, zelfs oppe wc!

 

Donderdig 11 januari woar os officieuze ‘debuut’ als prinsenpaar en ginge ver samen mit os jeugdprinsenpaar noa ut Tiende Riek in Wienesroa: de carnavalsaovend veur de biezondere mensen. Dit werd unne top aovend mit un aantal artiesten en het oetropen van prinses Anoek I.

 

Op vriedigaovend sjting ozze eerste receptie op ut programma, namelijk bie de Bokkeriejesj in Groeët Ghen Heij. Ver werden opgehoald door Jos en Daniëlle, wobie Jos ozze chauffeur woar (allein dat is al un ervaring op zich..) Einmoal doa volgt noa lang wachten en noa get sjpanning rondom de muziek dan eindelijk de eerste ‘walk-on’ zoals ze dat bie het darten zigge. Heel gaaf! Ver koame al sjnel tot de conclusie dat Esther de verfijnde techniek van het speldjes opspelden een stuk beter onger de knie heat dan Marcel en loate dit dan auch fijn aan Esther euver! Ongertusje werd (hoorte ver achteraaf) stiekem al get rondgeappt mit het thuisfront. Wie ver namelijk aan het eind van de aovend heim kemen, werden ver namelijk enorm verrast door een prachtig verseerd hoes. Buren oet de sjtroat houwe zig mit get vrung bie ein gepak en dit allemoal op touw gezat. Un leavesgroat verleeg sjpandook van os twië is noe neet te missen esse de sjtroat in kums én in ozze veurtuin sjteit de sjteek wat auch in 2001 en 2009 bie mien peatetant en peatenonk én bie mien nichske in de veurtuin heat gesjtange. Extra speciaal! Super bedankt aan ederein dea hie aan mitgeholpen heat! Veer vingen ut geweldig!

 

 

Op zoaterdigochtend al vreug oet de veren want vandaag sjteit het rondbringen van de posters op het programma. Samen mit os jeugdprinsenpaar en mit Richard en Rob goan veer de sponsoren langs om de sjoane posters langs te bringen en de sponsoren te bedanken. Wat volgt is unne hele gezellige tocht door Nuth wobie ver bie een aantal sponsoren verrast weren door een hepke of een drenkske.

 

Op zondig sting de Minor Stoande op het programma. Normaalgesproken al ein van de hoogtepunten van het carnavalsseizoen, mer dit joar natuurlijk nóg extra speciaal! In een oetverkochte kantine werd het mit optredens van Big Benny, de Geliënde, Rempetemp, John Tana, Spik & Span én Beppie Kraft unne onvergetelijke daag. Helaas is urges tijdens unne polonaise waal de scepter gesjneuveld, mer dat zoot vanwege miene lompigheid dan auch in un klein hoekje. Achteraaf nog eave unne kleine afterparty bie os heim, wonoa ver oeteindelijk meug en voldaan de puus induuken.

 

Op vriedig de 19e hubbe ver niks op de planning sjtoan, wat un unicum is in die vrie korte seizoen. Joamer, mer ut geuf Marcel waal de gelegenheid om zien dartteam oet te helpen. Unne aovend weg zonger sjteek, zonger scepter en zonger cape, wat un bietje gek veult, mer wel een sjtuk handiger is mit darten.

 

Op zoaterdigaovend sjteit vervolgens de receptie bie CV Blauw-Wit oet Mariarade mit aansluitend het Prinsenbal op ut programma. Unne gesjlaagde aovend wonoa ver aansluitend nog un klein ‘afzakkertje’ doon bie os heim wo ver os al un bietje veurbereiden op de volgende daag, want dan sjteit namelijk ozze eigen Jeugdgalazitting op het programma. Mit een super programma werd het unne top daag mit name veur os jeugdprinsenpaar Milan II en Zoey I en hunne jeugdroad (mit o.a. mien neafke Hayden). Ozze eigen kinger hubbe zich oetgedost als piraat en prinses en moogte eindelijk mit papa en mama als prins en prinses écht mit carnaval vieren. Zie hubbe auch super genoate van dizze geweldige daag.

 

Tusjendoor zeen ver nog eave noa de receptie van de Droepnaze in Voasje geweas, wo ver helaas mer eavekes kosten blieven want ver wilden natuurlijk neet te veul missen van ozze eigen jeugdzitting. Waal joamer dat ver neet langer in Voasje kosten blieven, want doa woar het erg gezellig, echter mit het korte seizoen is natuurlijk neet te veurkomme dat e.e.a. dubbel weurt gepland.

 

Gelukkig zeen ver nog optied truuk veur ozze dansmariekes nog in actie te zeen én natuurlijk de aafsjloeter van de jeugdgalazitting: Confetti-Iwan! Mit de confettie op allerlei plaatsen keren ver oeteindelijk zeer voldaan samen mit ozze kinger hoeswaarts.

 

Vriedig de 26ste is ut tied veur de LVK-finale. Deze kieke ver samen mit ut jeugdprinsenpaar en de Nachuule in ut ‘Nachuulehonk’ bie Richard. Ut woar unne gezellige aovend mit un goeie finale, minder sjpannende oetsjlaag maar waal unne leuke winnaar!

Zoaterdigmiddig geit de jeugdaafdeling noa Zumpelveld noa ut LK Klumpkeswerpen. Omdat ver toch benuujd zeen besjloete ver om ‘incognito’ mit te goan noa Zumpelveld, samen mit ozze eigen kinger. Ondanks ozze support grepen Milan II en Zoey I helaas net neave ut podium, mer het woar waal unne gesjlaagde middig en een heel leuk evenement.

’s Aoves stinge 2 recepties op ut programma. Allereerst noa de Bistrojanen in Gebrook. In un good gevuld trefcentrum hubbe ver unne gezellige warming up veur de 2e receptie, namelijk bie de Beumerwalders. Dizze is bie de Trepkes, wo ver zelf al menige carnaval hubbe doorgehoute. Auch hie is ut erg gezellig, o.a. mit un optreden van Duo X-Elle (wo Esther erg van gecharmeerd is). Ver zeen waal get later ‘aan de beurt’ wo door het waal een bietje later weurt, mer doa zeen ver natuurlijk neet rouwig om.

Zondig de 28ste is de daag van de Prinsenreceptie. Ver weren rond 13:11 ‘Prinselijk’ opgehoald in de bolide van Hen en pikken vervolgens auch jeugdprins Milan en jeugdprinses Zoey thoes op. Einmoal aangekomme bie ut trefcentrum sjteit unne enorme delegatie os op te wachten en wacht os een ‘onthaal’ wo se ‘U’ teage zeas.. Kippenvel!

 

 

Binnen is de zaal al aardig gevuld en goan ver dan auch al sjnel kloar sjtoan. Prachtig um te zeen wieveul luuj er op aaf zeen gekomme. Ut feit dat ver de ganse moandig zeen bezig geweas mit alle cadeau’s oet te pakken zeat dink ich genog. Echt euverweldigend! Wat de luuj zich allemoal bedinken en maken.. Van sniejplanken mit ozze naam op tot 5 meater beer, van ozze foto op canvas tot 111 losse euro’s en van speciaal beer mit os etiket op tot ozze eigen versie van ‘una paloma blanca’. En neet te vergeten: Heel veul uulkes! Via deze weag willen ver nogmaals alle luuj en alle verenigingen bedanken die noa ozze receptie zeen gekommen en op wat veur maneer dan auch get hubbe bedacht, gemaakt of gegeave. Veer hubbe unne top daag gehad!

 

     

 

Noa un aantal oer te hubben gesjtangen, laupe ver noa aaflaup nog een paar polonaises en drinken ver os nog eine. Rond hauf 8 were ver noa hoes gebracht wo ver verrast weren door familie en vrung die os al op sjtoan te wachten. Dj Rody dreijt al get pleetjes en mit en mit stromen nog get meer luuj binnen, wo onger auch get luuj van de road die de 5 meater beer vanoet ut Trefcentrum noa os heim hubbe gedragen. De woonkamer is dan auch al gevuld mit alle cadeau’s die auch al binnen no-time verveurd zeen. Wat een service!

Rond een oer of 8 kump ineens Patrick Pesch binnengewandeld.. Geweldige verrassing! De eendjes weare op alle sjouwesj geplek en hea geuf een geweldig optreeje wobie er ederein mitkriet en wo ondanks de krappe ruimte toch de menige polonaises were gelaupe. Super!!

Nog mer amper hievan biegekomme, koame auch opins de Shakin djs binnengelaupe.. Fantastisch! Verrassing van de vrung. Auch zie geave een fantastisch optreaje en ederein geit weer los. De klanken van o.a. ‘Hauve liters beer’ en ‘Seks mit dee kale’ zeen tot ver in Nuth te heuren. Ver drinken er os nog eine (of 2) achteraaf en genieten nog lang noa van wat een geweldige en onvergetelijke daag is geworen!!

 

 

 

Op vriedig 2 februari goan ver noa ut ‘Old Shatterhand & Winnetou–bal’ bie Joe’s Place, wat veur Marcel eigenlijk unne thoeswedstrijd is. Samen mit de Veldkretsers en familie, vrung en bekinden weurt het unne hele gezellige aovend onger muzikale begeleiding van Henkie Ho en mit een optreden van d’r Dustin.

 

 

Zoaterdigochtend weer vreug oet (en in) de veare want ver goan noa ut Cultuurhuis in Heële veur de Parkstadfoto van De Limburger. Sjiek um mit al die prinsen en prinsessen bie elkaar te zeen en um te zeen wat ut allemoal veur versjillende kostuums en jurken geuf. Noe flink get gehannes um ederein fatsoenlijk in de houding te kriege, lache ver noa ut veugelke en sjtoan ver op de geveulige plaat:

 

Prinsen en Prinsessenfoto Parkstad

 

Sjmiddigs goan ver noa de seniorenzitting bie de Beumerwalders. Unne hele gezellige middig mit een leuk programma, mit onger angere Domm & Dööl, Conny Bruijnaers in de buut, de Knöppele en Beppie Kraft. Aansluitend eate ver mit zien allen bie os thoes un lekker frietje zoervleisj van de Reuken en maken ver samen mit nog get vrung unne gezellige aovend van.

 

 

Auch zondigochtend moage ver weer vreug oet de veare want de Carnavalsmis sjteit op ut programma. Ondanks het druilerige weer zoote ver toch in un good gevulde kirk. Un mooi moment op eave tot bezinning te komme en auch aan de luuj te dinken die helaas neet mier onger os zeen. Er werd gezongen, gelachen en bedankt veur alles wat ver moage mitmaken. Marcel werd door pastoor gevroagd um Katie te onderscheiden mit het speldje van de Heilige Tarcisius. Un prachtig speldje mit un héél klein pinneke dat er veur zurgde dat ut decoreren gein 11 seconden mer 11 minuten doerde, mer al mit al un grote eer om dit te moage doon

 

Vanoet de kirk goan ver brunchen bie het jeugdprinsenpaar. Hie weren ver good verwend en bereiden ver os al mentaal veur op de aovend: de Galazitting! Tusjendoor nog eave n paar urkes noa heim, wonoa ver rond hauf 6 were opgehoald veur weer ein van de hoogtepunten van dit seizoen. Toen ver aankoame bie ut trefcentrum stong er al unne flinke riej veur de ingang aangezien de deuren nog gesjloate woren. Veer mochten gelukkige al noa binnen en lepen alvast een rundje door de leage en (nog) nette zaal. Vanaaf 18:11 goan de deuren oape en ‘stormen’ de eerste luuj al noa binnen. Binnen 11 minuten is de zaal dan auch al gevuld. Um 19:11 begint ut veurprogramma en dat is nemes minder dan Patrick Pesch, dea veur uiteraard nog koste van de veurige weak. Van eave rustig d’r in komme is zeker gein sjprake want hea kriet de ganse zaal, samen mit Toeter Thijs al gans oppe kop. Om 20:11 is het dan tied veur os om samen mit de road van 11 noa veure geropen te weren en plaats te numme op de bühne. Wat dan volgt is un ‘aaneenrijging’ van hoogtepunten, tal van polonaises en un laaiend enthousiaste zaal. Dat is auch neet gek mit zo’n top-programma: Rempetemp, Peter Vaassen, Don Kiesjot, Ger Frenken, Andy en Roy en als aafsjleeter Big Benny. Ze hubbe Marcel zelfs nog zo gek gekregen um als trotse Feyenoorder ‘Bloed, zweet en tranen’ mit te zingen. Wat unne TOP aovend woar dit.. wederom unne aovend om nooit meer te vergeten!