Carnaval door de eeuwen heen

Mogen wij als Nachuulen ook niet aanspraak maken op de traditie eeuwenoude karnavalisten te zijn. Het zal voor velen interessant zijn om van ons een historische terugblik te krijgen over het ontstaan en de ontwikkeling van karnaval.

De dinsdag voor aswoensdag wordt op veel Duitse kalenders nog steeds aangeduid met het woord “Fastnacht”. In het Limburgs dialect bestaat dit woord als “Vasteloavend”. Bij deze korte inleiding bevinden we ons midden in de geschiedenis van de oorsprong en het ontstaan van de karnavalstraditie.

Het woord “Vasteloavend” betekent letterlijk “Vastenavond”, de avond voor de Vasten. Dit woord is in onze streek al bekend sinds de tweede helft van de 12e eeuw, eerst als ”Vastenavond” en duidt het begin van de Vastentijd aan,

Dat is ook reden dat men zich voor “het vasten” nog één dag wilde vermaken met zang, dans en verkleedpartijen. In de loop der eeuwen groeide de ”Vastenavond” uit zodat de door ons tegenwoordig bezongen 3 dolle dagen ontstonden.

In de eerste eeuwen verging het onze Vasteloavend niet altijd even goed. De landheren en stadsraden verboden het vieren van de Vasteloavend, vooral het vermommen. Deze regels ontstonden uit zorg voor de zekerheid van de steden en de gevestigde dorpen, omdat men dacht dat met behulp van maskers allerlei vreemd en niet gewenst “gespuis” zou kunnen binnensluipen.

Het kon dus ook niet uitblijven dat de Vasteloavend bij tijd en wijlen tijdelijk in de vergetelheid raakte, vooral wanneer oorlogen het land teisterden.

Pas halverwege vorige eeuw, toen de burgerij meer standbewustzijn kreeg, beleefde de Vasteloavend een stijging in populariteit.

De anders zo benadrukte etiketten en gezamelijke mening van ”de hogere klasse” maakte plaats voor het groeiende familie- en burgergevoel en kreeg de Vasteloavendviering een diepere betekenis.

Vanaf die tijd hoorde het standsverschil en dwangarbeid tot het verleden. Koetsiers en heren, burgers en edellieden verkleedden zich en vierden samen feest. Vasteloavend werd weer gevierd, vooral in het zuiden van Nederland en in de aangrenzende gebieden van de landen om ons heen.

Onze Hoofdsponsoren

Natuurlijk kan de Nachuule niet zonder haar trouwe sponsoren!